O konkursie
Nominacje
Jury
CHRONOS24.PL KMZiZ MANAGER MBA Klub Polskiej Rady Biznesu Bentley Warszawa Euler Hermes Saxo Bank
KATEGORIE
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się plebiscyt o nazwie "Zegarek Roku 2012", zwany dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.

2. Organizatorem Konkursu, jest właściciel serwisu chronos24.pl (firma GTK Kiełtyka Tomasz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 23), zwany dalej "Organizatorem".

3. Wyboru Zegarka Roku w następujących kategoriach:
 • zegarek klasyczny
 • zegarek damski
 • zegarek z komplikacjami
 • zegarek sportowy
 • zegarek do 10.000 złotych
 • innowacja w zegarmistrzostwie
dokona jury (zwane dalej "Jury"), w składzie:
 • Łukasz Doskocz - redaktor naczelny chronos24.pl (przewodniczący jury)
 • Tomasz Kiełtyka - właściciel serwisu chronos24.pl
 • Dariusz Chlastawa - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków
 • Elizabeth Doerr - dziennikarz, redaktor WorldTempus
 • Jack Forster - redaktor naczelny magazynu Revolution
 • Jakub Filip Szymaniak - redaktor chronos24.pl
Przyznane zostaną również dwie nagrody dodatkowe: Nagroda Specjalna Jury (za wybitne osiągnięcia) oraz Grand Prix.

4. Wyboru Zegarka Roku, w kategorii "Wybór Internautów" dokonają - na zasadach określonych w dalszej części tego regulaminu - Internauci.

5. Celem Konkursu jest:
- szerzenie wiedzy dot. zegarmistrzostwa,
- wyłonienie najlepszego - wg Jury - zegarka roku 2012

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. WYBÓR ZEGARKA INTERNAUTÓW
1. Konkurs, który pozwoli na wyłonienie Zegarka Roku w kategorii "Wybór Internautów" będzie trwał na stronie zegarekroku2012.chronos24.pl od 18 października 2012 do 20 listopada 2012.

2. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Próba wielokrotnego głosowania skutkować będzie anulowaniem wszystkich oddanych przez daną osobę głosów.

3. Udział w konkursie polega na kliknięciu w przycisk "Zagłosuj", znajdujący się przy wybranym przez Internautę, prezentowanym na stronie zegarku, a następnie na poprawnym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu chęci udziału w zabawie, poprzez kliknięcie przycisku "GŁOSUJĘ".

4. Z głosowania w kategorii "Wybór Internautów" wyłączeni są członkowie jury.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach zegarekroku2012.chronos24.pl oraz chronos24.pl do 31.12.2012r.

III WYBÓR ZEGARKA PRZEZ JURY
1. Wybór Zegarka Roku będzie przebiegał w czterech etapach:
 1. w pierwszym etapie (trwającym od 01.09.2012 do 25.09.2012) każdy z członków Jury przedstawi swoje propozycje do wszystkich kategorii,
 2. w drugim etapie (trwającym od 25.09.2012 do 15.10.2012) każdy z członków Jury przydzieli zaproponowanym wcześniej zegarkom punkty (od 10 do 1 w każdej kategorii),
 3. w trzecim etapie (od 20.10.2012 do 30.11.2012) zegarki, które otrzymały najwięcej punktów zostaną przedstawione publiczności na stronie zegarekroku2012.chronos24.pl w odpowiednich kategoriach,
 4. w czwartym etapie (od 01.11.2012 do 20.11.2012) - na podstawie głosowania - w każdej z kategorii Jury wybierze zwycięzcę, a następnie - spośród zwycięzców poszczególnych kategorii - Zegarek Roku 2012 (nagroda Grand Prix). Informacja o Zegarku Roku zostanie opublikowana na stronach zegarekroku2012.chronos24.pl oraz chronos24.pl do 31.12.2012r.